Dermed er det nye kommunestyret på plass. Siv Kaspersen ble valgt til varaordfører.

Fra kveldens konstituerende møte gjelder det nye politiske reglementet. Blant endringene er at Utvalg for kultur og oppvekst og Utvalg for helse og omsorg er slått sammen til Levekårsutvalget.

Politisk reglement

Kommunestyret valgte følgende medlemmer og varamedlemmer for perioden 2015 - 2019:

Formannskapet

Faste medlemmer

 • Thomas Sjøvold H
 • Siv Kaspersen H
 • Kjell G. Pettersen H
 • Benthe A. Biltvedt H
 • Merete Bellingmo A
 • Bjørn G. Ganger A
 • Ida Lindtveit KrF
 • Jens Nordahl MDG
 • Inger Johanne Bjørnstad V

Varamedlemmer

 • Melissa Kristiansen H
 • Lars-Roar Masdal H
 • Synnøve Kongsrud H
 • Mona C. Wiger H
 • Ingar Pedersen(H
 • Daad Gjerde H
 • Knut Oppegaard H
 • Anne Beth Skrede A
 • Stein M. Wik A
 • Hans Martin Enger MDG
 • Hanna M. Thuestad V
 • Synnøve K. Snyen SV
 • Azhar Ul-Hassan A

Kontrollutvalget

Faste medlemmer

 • Odd Harald Røst A, leder
 • Henriette B. Christiansen H, nestleder
 • Marit Forsberg SV
 • Leif Aarebrot H
 • Geir Aage Amundsen Frp

Varamedlemmer

 • Jørn Arnesen V
 • Ann Bergebakken A
 • Terje Eriksen A
 • Tale Kristine Skeidsvoll MDG
 • Halvor Stormoen H
 • Hugo Fjeld H
 • Randi Aga H
 • Gaute Tangen H
 • Kjersti Langekjend H

Administrasjonsutvalget

Faste medlemmer

 • Siv Kaspersen H, leder
 • Kjell G. Pettersen H, nestleder
 • Ida Lindtveit KrF
 • Merete Bellingmo A
 • Jens Nordahl MDG

Varamedlemmer

 • Benthe A. Biltvedt H
 • Melissa Kristiansen H
 • Lars-Roar Masdal H
 • Synnøve Kongsrud H
 • Ingar Pedersen H
 • Inger Johanne Bjørnstad V
 • Bjørn Gunnar Ganger A
 • Hans Martin Enger MDG
 • Anne Beth Skrede A

Levekårsutvalget

Faste medlemmer

 • Ida Lindtveit KrF, leder
 • Synnøve Kongsrud H, nestleder
 • Melissa Kristiansen H
 • Ingar Pedersen H
 • Knut Oppegaard H
 • Jan R. Bjørnstad H
 • Lin Groa Haugen A
 • Marit J. Øimoen A
 • Stein Wik A
 • Anne Cathrine Grambo SV
 • Hans Martin Enger MDG

Varamedlemmer

 • Sissel V. Amundsen H
 • Lola A. Stormorken H
 • Øyvind Graham H
 • Arve Herbjørnrød H
 • Espen S. Otterstad H
 • Per Erik Johansen H
 • Gry Sulerud H
 • Randi Tobiassen H
 • Anne Marie Gamme V
 • Lene Almdahl A
 • Maja S. K. Ratkje MDG
 • Grethe Haugan SV
 • Sigurd Birkelund A
 • Lars P. Østrem V
 • Kari E. N. Wiberg A

Utvalg for miljø og plan

Faste medlemmer

 • Kjell G. Pettersen H, leder
 • Lars-Roar Masdal H, nestleder
 • Mona C. Wiger H
 • Daad Gjerde H
 • Line Nordhaug KrF
 • Ole Joveng Frp
 • Anne Beth Skrede A
 • Azhar Ul-Hassan A
 • Ingrid Haugnes A
 • Per Chr. Rålm MDG
 • Hanna M. Thuestad V

Varamedlemmer

 • Marit B. Mæland H
 • Bjørn Fredrik Kristiansen H
 • Herman L. Børresen H
 • Halvor Eikeland H
 • Gry Sulerud H
 • Lars Langseth H
 • Elisabeth R. Storløkken H
 • Per Eivind Jensen KrF
 • Håkon H. Gulbrandsen SV
 • Shabana Rehman MDG
 • Torun Sjødalstrand A
 • Kari D. Ulla V
 • Håkon Ahrén Heløe A
 • Stig Henning Duaas MDG
 • Johan K. Meyer V

Arbeidsmiljøutvalget

Faste medlemmer

 • Siv Kaspersen H
 • Kjell G. Pettersen H
 • Merete Bellingmo A

Varamedlemmer

 • Ida Lindtveit KrF
 • Benthe A. Biltvedt H
 • Lars-Roar Masdal H
 • Ingar Pedersen H
 • Jens Nordahl MDG
 • Inger Johanne Bjørnstad V

Ungdomsrådet

Politiske veiledere

 • Melissa Kristiansen H
 • Synnøve K. Snyen SV

Varamedlemmer

 • Line Nordhaug KrF
 • Markus H. Engedahl H
 • Synnøve Kongsrud H
 • Bjørn Gunnar Ganger A
 • Shabana Rehman MDG
 • Anne Cathrine Grambo

Eldrerådet

Faste medlemmer

 • Tore Nordberg H
 • Elisabeth Kjølen Ap Svein Gerhardsen A
 • Toralv Augestad, Kolbotn pensjonistforening
 • Magnus Jørgensen, Kolbotn pensjonistforening
 • Tanja Sørlie, Oppegård pensjonistforening

Varamedlemmer

 • Lola Stormorken H
 • Petra Rosenvinge Nygaard H
 • Halvor Eikeland H
 • Svein Gerhardsen A
 • Elisabeth Bakken V
 • Arne Almenningen SV
 • Ivar Riisnæs, Kolbotn pensjonistforening
 • Tove Larssen, Kolbotn pensjonistforening
 • Grethe Gulbrandsen, Kolbotn pensjonistforening
 • Sonja Berg Nilsen, Kolbotn pensjonistforening
 • Bjørg Sandorf, Oppegård pensjonistforening
 • Kari Thorgersen, Oppegård pensjonistforening

Kommunalt råd for funksjonshemmede

Faste medlemmer

 • Mari Ann Berg SV, leder
 • Shazia R. Munir H
 • Arild Holter, Norges Blindeforbund
 • Bård Engevik, Oppegård Revmatikerforening
 • Randi Hovde, Handicappede Barns foreldreforening, nestleder
 • Tonelise Holm, Mental Helse

Varamedlemmer

 • Lars Langseth H
 • Espen S. Otterstad H
 • Sissel V. Amundsen H
 • Jostein Nilsen A
 • Marja L. Sandbakken MDG
 • Kari D. Ulla V
 • Dagfinn Husmo, Astma/Allergiforeningen i Follo
 • Grete V. Thorgersen, Norsk Forbund for Utviklingshemmede i Akershus
 • Tonelise Holm, Mental Helse

Oppegård Kirkelige fellesråd

Fast medlem

 • Benthe A. Biltvedt H

Varamedlem

 • Thomas Sjøvold H

Representanter til KS

Faste representanter

 • Thomas Sjøvold H
 • Siv Kaspersen H
 • Bjørn Gunnar Ganger A
 • Inger Johanne Bjørnstad V

Vararepresentanter

 • Ida Lindtveit KrF
 • Kjell G. Pettersen H
 • Benthe A. Biltvedt H
 • Synnøve Kongsrud H
 • Lars-Roar Masdal H
 • Merete Bellingmo A
 • Anne Beth Skrede A
 • Stein M. Wik A
 • Jens Nordahl MDG
 • Hanna M. Thuestad V
 • Hans Martin Enger MDG

Om konstituerende møte, se Kommuneloven (Kapittel 2,§ 17)

Tekst og foto: Robert B. Fekjær