Norges Vel og Ås kommune har nå inngått en 3-årig kontrakt om drift av Etablerertjenesten i Follo. Tjenesten gjelder for hele regionen og med Ås kommune som kontraktspartner på vegne av Follo-kommunene. Du kan lese mer om dette på Ås kommunes nettsider.

Etablerertjenesten får hovedsete i Ås, men kan holde kurs og veiledning også andre steder i Follo.

Årets første grunnkurs i etablering holdes i Ås kommune (Ås kulturhus) tirsdag 6. februar kl. 17.00-20.00.

Les mer om kursene på nettsidene til Etablerertjenesten i Follo.