To bilder og ett liv

Tittelen på foredraget i morgen kveld er «To bilder og ett liv: Hva fotografier funnet på Uranienborg forteller om Roald Amundsen». Espen Ytreberg trekker fram to av fotografiene som ble funnet i polfarerens hjem sist høst og lar dem illustrere to sider ved Amundsens mediestrategi.

Espen Ytreberg er professor i medievitenskap ved Universitetet i Oslo og tidligere leder for Institutt for medier og kommunikasjon. Han har ledet forskningsprosjekter blant annet om deltakelse i mediene og om medieringen av migrasjon. Ytreberg har forfattet flere lærebøker i medievitenskap, i tillegg til verker om fjernsynsutvikling og mediehistorie.

Roald Amundsens hjem. Onsdag 17. august kl. 17.00 – 18.00.

Kappløpet til Sydpolen

Anders Bache forteller om Roald Amundsens Sydpolsekspedisjon. Ekspedisjonen er fullstappet med drama, følelser, tragedier og triumfer. Og ingen andre steder kommer man nærmere denne historien enn i Roald Amundsens eget hjem!

Anders Bache er masterstudent i arkeologi og jobber for Yourway AS ved rekonstruksjonen av "Framheim" på Finse. Bache har mange års erfaring fra Frammuseet og Scott Polar Research Institute, Cambridge, samt som guide i Arktis og Antarktis.

Roald Amundsens hjem. Onsdag 24. august kl. 17.00 – 18.00.

Inngang: kr 80 inkl. foredrag. Familie: 250 kr. NB: Foredragene er utendørs og det er viktig å kle seg etter værforholdene.

Roald Amundsens hjem, Uranienborg, ligger på Svartskog. Adressen er Roald Amundsens vei 192.

Roald Amundsens hjem har for tiden begrenset åpningstid på grunn av gjennomgang av samlingene, men huset er åpent for omvisninger onsdager i august (siste gang 31. august).

Les mer på nettsidene til Museene i Akershus