Motherhood (og Parenthood)startet høsten 2016 i Oppegård som et pilotprosjekt, under Utekontakten og Parenthood foredrag kom deretter, sier Anne Witberg som er prosjektansvarlig og drivkraften for å bygge opp Motherhood og Parenthood i kommunen.

Witberg forteller at KoRus-Øst ga midler til en pilotgruppe i Motherhood og til videre til utvikling de første to årene. Dette året er det bevilget noen midler i budsjett fra kommunen i påvente av beslutninger rundt videreføring av prosjektene i Nordre Follo.

Far vil med…

I dette vårsemesteret har vi gjort en ny vri med å invitere fedrene inn i gruppene med mødrene og kalt de Parenthood-grupper, etter forespørsler fra flere fedre, forteller Anne Witberg. I tillegg ble det i høst startet en pilot med Parenthood-grupper for foreldre med barn i 1.trinn etter en bestilling fra Skolehelsetjenesten.

- Det har hele veien vært stor pågang fra foreldre som ønsker å delta og vi har hatt ventelister. Gruppene går over to timer i åtte uker og foreldrene velger selv temaer fra en temaliste laget etter samtaler med foreldre om ønsker og behov.  

Ulike fagfolk kommer og deler sin kompetanse og erfaring rundt temaet i dialog med gruppen. Tilbudet er gratis

I følge Witberg deltok ca. 30 prosent menn i grupper denne våren, enten alene eller med ektefellen og på foredragene har vi i snitt besøk av rundt 20 prosent fedre og vi tar gjerne i mot flere, oppfordrer hun.

Sette av tid til å lære mer

- Deltagelse i Motherhood og Parenthood er en investering i foreldrerollen og tilbudet er til alle foreldre, forteller Anne Witberg. Her møter du andre foreldre i samme situasjon og det skapes nettverk. Og ikke minst her kan du dele erfaringer.

Kjersti Bakos-Holte og ektemannen Erik har deltatt i tenåringsgruppene Motherhood og Parenthood hver for seg på ulike tidspunkter.

Kjersti forteller at det kan være vanskelig å være tenåringsforeldre i perioder å se ting fra tenåringens side og forstå bedre deres følelsesliv. Dette var temaer som foredragsholderne kunne gi oss masse nyttige tips på.

Vi fikk også beskjed om ikke være så engstelige. Det går stort sett bra.

Men en av de beste kveldene var «åpen kveld» hvor gruppen diskuterte fritt, da så jeg bedre sammenhengen mellom temaene, som vi hadde hatt tidligere i gruppen.

Still spørsmål og få svar!

Erik Bakos-Holte mente at Parenthood-kurset var som en «PT-time», og så var det helt gratis. - Jeg har i tillegg fått en annen tilnærming til mange ting. Blant annet lært å stille spørsmål og få svar, uten at husets tenåring føler seg lurt. Og samtidig at ikke alt skal være på foreldrenes premisser.

- Jeg har nok fått mer innsikt og forståelse på hvorfor ungdommen spør som de gjør og at de er ærlige og fortjener ærlige svar, sier Erik Bakos-Holte.

Ikke utlært som foreldre

Elise Hertzberg og ektefellen er foreldre til et barn på 1. trinn på Vassbonn skole. - Vi er ikke utlært som foreldre og vi ønsket å sette av tid til å lære mer om barn, sier Elise. Derfor meldte vi oss på Parenthood.

- Jeg har lært mye og tatt nye grep, sier hun. Har også lært å være mer i øyeblikket. Fordelen at vi er to som går på samme kurs er å slippe å gjenfortelle det vi lærer når vi kommer hjem.

Et tema, som ofte kan være tabubelagt er kropp og seksualitet. Det er viktig å sette ord på kroppen og få et naturlig språk og forhold til den og egen seksualitet. Vi fikk vite at barn som har det ser mindre på porno, debuterer senere seksuelt og sier lettere i fra ved overgrep. Det er også fint at barn lærer hvordan barn blir til og hvor de kommer ut av kroppen når de er nysgjerrige på det.

Anne Witberg forteller at Vassbonn skole var pilot for Parenthood for 1. trinns foreldre i høst og det har vært en gruppe denne våren. Til høsten rekrutteres det for ny gruppe igjen, forteller hun.

Andre kommuner følger etter

- Witberg forteller at det har blitt avholdt to konferanser for andre kommuner som har vært interessert i Motherhood og Parenthood og en workshop. Vi skal ha en ny workshop for flere som ønsker å starte opp i september i samarbeid med KoRus-Øst. Det har også kommet forespørsler fra foreldre i andre kommuner om å få delta på grupper i Oppegård.

Ta kontakt

Ønsker du å delta eller vite mer så kan jeg kontaktes på e-post: Parenthood. Du kan også se informasjons filmer på Youtube under; Parenthood Oppegård kommune og Motherhood Oppegård kommune.