Målet med reguleringen er å tilrettelegge for boligbebyggelse i tråd med småhusplanen. Bebyggelsen skal ha en relativt lav utnyttelse og ivareta områdets småhuskarakter med plass til grønne hager og vegetasjon. 

Det vil kunne bygges en enebolig eller en tomannsbolig på tomten. Reguleringen skal også avklare byggegrenser og adkomst, og sikre at tomten utnyttes på en god måte.

Her finner du dokumentene

Du kan også se planforslaget i resepsjonen på rådhuset og i biblioteket i Kolben.

Du kan si din mening

Du kan sende innspill via Høringssvar eller per post til Oppegård kommune, Samfunnsutvikling, postboks 510, 1411 Kolbotn. Merk høringssvaret med saksnummer 18/3987. Fristen for innspill er 23. august 2019

Har du spørsmål?

Vil du vite mer om planarbeidet, kan du kontakte Samfunnsutvikling på tlf.: 66 81 90 90 eller e-post: Samfunnsutvikling. Du kan også kontakte saksbehandler Jon Fjellstad på e-post eller på tlf. 66 81 99 45.