Målet med reguleringen er å legge til rette for

  • bygging av en ny ungdomsskole og en ny barneskole
  • idrettshall med 4 hallflater
  • utendørs ballbaner, anlegg for utendørs aktivitet, organisert og uorganisert
  • gode gang- og sykkelforbindelser
  • gode trafikkløsninger og parkering for både skole og idretten
  • boligutvikling
  • bussterminal for Ruter
  • bevaring av grønnstruktur
  • tennishall med garderobeanlegg og tribune for kunstgressbanen

Her finner du dokumentene

Du kan også se planforslaget i resepsjonen på rådhuset og i biblioteket i Kolben.

Har du spørsmål?

Vil du vite mer om planarbeidet, kan du kontakte Samfunnsutvikling på telefon: 66 81 90 90 eller e-post: samfunnsutvikling@oppegard.kommune.no.

Du kan også kontakte saksbehandler Anna Lina Toverud på e-post: anna.lina.toverud@oppegard.kommune.no eller Christina Blumentrath (christina.blumentrath@oppegard.kommune.no)

Kommunen inviterer til informasjonsmøte

Alle interesserte er velkommen til møte i Oppegård kvalifiseringssenter, Fløisbonnveien 2-4, 1412 Sofiemyr:

Torsdag 28. februar 2019, kl. 18.30

Du kan si din mening

Du kan sende innspill via Høringssvar eller per post til Oppegård kommune, Samfunnsutvikling, postboks 510, 1411 Kolbotn. Merk høringssvaret med saksnummer 17/4889.

Fristen for innspill er 28. mars 2019.