Formålet

Målet med reguleringen er å tilrettelegge for et klimanøytralt og miljøvennlig bysentrum med et mangfold av funksjoner hvor alle enkelt kan gå, sykle eller reise kollektivt.

Her ser du dokumentene:
Ilustrasjonsplan  
Illustrasjonssnitt  
Politisk behandling med vedtak  
Planbeskrivelse 
Plankart  
Prinsippsnitt samferdsel  
Reguleringsbestemmelser   
Risiko- og sårbarhetsanalyse  
Teknisk veiplan  
Innkomne merknader   

Du kan også se planforslaget i resepsjonen på rådhuset og i biblioteket i Kolben.

Kommunen inviterer til informasjonsmøte

Alle interesserte er velkommen til møte i kommunestyresalen i:

Oppegård rådhus, onsdag 14. mars 2018 kl. 18.00.

Du kan si din mening

Du kan sende innspill på nett via Høringssvar eller per post til Oppegård kommune, Samfunnsutvikling, postboks 510, 1411 Kolbotn. Merk høringssvaret med saksnummer 17/3917.

Har du spørsmål?

Vil du vite mer om planarbeidet, kan du kontakte Samfunnsutvikling på telefon 66 81 90 90 eller e-post: Samfunnsutvikling. Du kan også kontakte saksbehandler Christina Blumentrath på tlf. 930 57 114 eller e-post: Christina Blumentrath  

Fristen for innspill er fredag 13. april 2018.