Kommuneplanen inneholder en samfunnsdel med mål og strategier for kommunen som lokalsamfunn, tjenesteyter og organisasjon. Arealdelen av kommuneplanen legger til rette for utvikling av eiendommer og avsetter areal til landbruks-, natur- og friluftsformål. Arealdelen med plankart og planbestemmelser er juridisk bindende.

Her finner du dokumentene

Informasjon for grunneiere om hensynssone for kulturminner

Oppegård og Ski har etablert en felles kartinnsynsløsning hvor alle forslag til endring av arealformål, konsekvensutredninger og forslag til ny kommuneplan ligger. 

Se Kartinnsyn

Du kan også se planforslaget i resepsjonen på rådhuset og i biblioteket i Kolben.

Merknader til kommuneplanen - utsatt frist 

Merknader til kommuneplanen

Her legger vi ut høringsuttalelser fortløpende.

Åpne møter

  • Onsdag 14. november kl. 19.00 på Grendehuset, Oppegård vel i Sætreskogveien 13
  • Torsdag 15. november kl. 19.00 på Oppegård kvalifiseringssenter i Fløysbonnveien 2-4

Åpent plankontor

Vi inviterer alle til åpent plankontor om Kommuneplan for Nordre Follo, delplan Oppegård:

  • Tirsdag 27. november kl. 16.00–19.00 i Kolben på Cafe Crema.
  • Torsdag 29. november kl. 16.00–19.00 i Grendehuset, Oppegård vel.

Har du spørsmål?

Vil du vite mer om planarbeidet, kan du kontakte Samfunnsutvikling på telefon: 66 81 90 90 eller e-post: Oppegård kommune.
Du kan også kontakte saksbehandler Anne Holten på telefon: 66 81 90 90 eller e-post: Anne Holten.

Du kan si din mening

Du kan sende innspill under Høringssvar eller per post til Oppegård kommune, Samfunnsutvikling, postboks 510, 1411 Kolbotn. Merk høringssvaret med Kommuneplan, sak 17/1571.

Fristen for innspill er 31. januar 2019.