Målet med reguleringen er å legge til rette for et hotell på maks. 15 etasjer, i tilknytning til spa-anlegget, The Well.

Her finner du dokumentene

Vedleggene:

 1. Forslag til regulering
  1. Planbeskrivelse
  2. Planbestemmelse
  3. Plankart
 2. Illustrasjonsplan
 3. Illustrasjoner
 4. Varslingsbrev og planavgrensning
 5. Høringsuttalelser
 6. Sammendrag og kommentarer til uttalelser fra Fylkesmannen
 7. Lokalklima og sol-skygge-studie
 8. ROS-analyse
 9. Notat og illustrasjon "adkomst fra nord"

Du kan også se planforslaget i resepsjonen på rådhuset og i biblioteket i Kolben.

Har du spørsmål?

Vil du vite mer om planarbeidet, kan du kontakte Samfunnsutvikling på tlf. 66 81 90 90 eller e-post: Samfunnsutvikling.

Du kan også kontakte saksbehandler Kristine Klavina på tlf. 66 81 91 21, eller e-post: Kristine Klavina.  

Du kan si din mening

Du kan sende innspill via Høringssvar på våre nettsider eller per post til Oppegård kommune, Samfunnsutvikling, postboks 510, 1411 Kolbotn. Merk høringssvaret med saksnummer 17/1615.

Fristen for innspill er fredag, 10. august 2018.