Målet med reguleringen er å legge til rette for skånsom utbygging med frittliggende boligbebyggelse på deler av eiendommene.

Her er dokumentene

 1. Varslingsbrev til offentlig ettersyn
 2. Saksframlegg – første gangsbehandling
 3. Planbeskrivelse
 4. Reguleringsbestemmelser
 5. Reguleringskart
 6. Illustrasjonsplan
 7. Risiko- og sårbarhetsanalyse
 8. Innkomne merknader til oppstartsvarsel
 9. Forslagstillers kommentarer til innkomne merknader
 10. Planavgrensning

Du kan også se planforslaget i resepsjonen på rådhuset og i biblioteket i Kolben.

Du kan si din mening

Du kan sende innspill via Høringssvar på våre nettsider eller per post til Oppegård kommune, Samfunnsutvikling, postboks 510, 1411 Kolbotn. Merk høringssvaret med saksnummer 18/136.

Høringsuttalelser Vildmark og Ragnarud

 1. Fylkesmannen i Oslo og Viken
 2. Akershus fylkeskommune
 3. Statens vegvesen
 4. Norges vassdrags- og energidirektoratet
 5. Oslo kommune byrådsavdeling for byutvikling
 6. Follo Brannvesen IKS
 7. Miljøpartiet de grønne nordre follo
 8. Rødt nordre follo
 9. Foreningen Gerdarudin
 10. Naturvernforbundet i Oppegård
 11. Svartskog vel
 12. Lene Christin Holum
 13. Randi Aga
 14. Pernille Aga
 15. Gunn Siri Moen
 16. Gunn Eva og Jan-Erik Jensen
 17. Margareth Sveen
 18. Åsne Linnestå
 19. Carsten Løddesøl
 20. Frode Haltli
 21. Hilde Hultin og Sigmund Rognlien
 22. Jan Olav Bjergene
 23. Liv Bjergene
 24. Anne Brit Haug og Jan-Yngve Magnussen
 25. Lise Ferner
 26. Marianne Sofie og Knut Kvamsdahl
 27. Sonja Birkeland
 28. Sverre Mjønes og Nina Bugge
 29. Tora Ferner Lange og Amund Sjølie Sveen

Innsigelse

Fylkesmannen i Oslo og Viken: Innsigelse  
Akershus fylkeskommune - vedtak i fylkesutvalget 27.08.19:
Opprettholder innsigelsen til planforslaget  

Har du spørsmål?

Det blir ikke avholdt informasjonsmøte.  Vil du vite mer om planarbeidet, kan du kontakte saksbehandler Tessa Barnett på telefon: 66 81 93 07 eller e-post: Tessa Barnett.

Fristen for innspill er 7. juni 2019.