Hensikten med planen er å tilrettelegge for boliger i to boligblokker med gode uteoppholdsarealer og parkering i kjeller. Planen legger til rette for ny trasé for Tjernsliveien og Tusseveien og en oppgradering av veien. Undergangen under jernbanen foreslås stengt for personbil, og skal tilrettelegges for sykkel og gange.

Her finner du dokumentene

Du kan også se planforslaget i resepsjonen på rådhuset og i biblioteket i Kolben.

Du kan si din mening

Du kan sende innspill via Høringssvar eller per post til Oppegård kommune, Samfunnsutvikling, postboks 510, 1411 Kolbotn. Merk høringssvaret med saksnummer 16/4085. Fristen for innspill er 23. august 2019.

Har du spørsmål?

Vil du vite mer om planarbeidet, kan du kontakte Samfunnsutvikling på tlf. 66 81 90 90 ellere-post Samfunnsutvikling. Du kan også kontakte saksbehandler Ane Tingstad Grav på e-post eller på tlf. 920 12 168.