Målet med reguleringen er å tilrettelegge for bygging av leiligheter og næringslokaler, torg, av- og påsettingslomme i Kolbotnveien og gangforbindelse fra Kolbotnveien opp mot Kolbotn skole.

Her er dokumentene

Reguleringsbestemmelser 

Merk: Dette dokumentet er oppdatert og endret fra de som ligger i sakspapirene.

Miljøoppfølgingsplan  
Lengdesnitt  
Oppriss Ormerudveien  

Du finner de øvrige dokumentene under
Sak 105/2018 i Utvalg for miljø og plan 18. desember 2018

Du kan også se planforslaget i resepsjonen på rådhuset og i biblioteket i Kolben.

Har du spørsmål?

Vil du vite mer om planarbeidet, kan du kontakte Samfunnsutvikling på tlf. 66 81 90 90 eller e-post til Samfunnsutvikling. Du kan også kontakte saksbehandler Anna Lina Toverud på tlf. 66 81 90 90 eller e-post til Anna Lina Toverud.

Du kan si din mening

Du kan sende innspill via Høringssvar eller per post til Oppegård kommune, Samfunnsutvikling, postboks 510, 1411 Kolbotn, merke med saksnummer 17/5779.

Fristen for innspill er 27. februar 2019