Målet med reguleringen er å legge til rette for skånsom utbygging med frittliggende boligbebyggelse.

Her er dokumentene

  1. Varslingsbrev til offentlig ettersyn 
  2. Saksframlegg – første gangsbehandling   
  3. Planbeskrivelse   
  4. Reguleringsbestemmelser  
  5. Reguleringskart  
  6. Illustrasjonsplan   
  7. Risiko- og sårbarhetsanalyse  
  8. Innkomne merknader til oppstartsvarsel  
  9. Forslagstillers kommentarer til innkomne merknader  
  10. Planavgrensning   

Du kan også se planforslaget i resepsjonen på rådhuset og i biblioteket i Kolben.

Du kan si din mening

Du kan sende innspill via Høringssvar på våre nettsider eller per post til Oppegård kommune, Samfunnsutvikling, postboks 510, 1411 Kolbotn. Merk høringssvaret med saksnummer 18/131.

Har du spørsmål?

Vil du vite mer om planarbeidet, kan du kontakte saksbehandler Tessa Barnett på telefon: 66 81 93 07 eller e-post: Tessa Barnett.

Fristen for innspill er 7. juni 2019