Forskuddsskatten fastsettes av skattekontoret, eller betales på eget initiativ. Den skal betales fire ganger per år: 15. mars, 15. mai, 15. september og 15. november. Forfallsfristene må holdes selv om du ikke er enig i fastsettelsen. Betaling skjer til skatteoppkrevers bankkonto. Det er også mulig å bruke elektronisk betaling med KID. KID-nummeret står nederst til venstre på den tilsendte giroen. Du kan også få KID-nummer hos Skatteetaten. Forfall kommer tydelig fram på giroen.

Hviis du ikke betaler, påløper forsinkelsesrenter fra forfall og til du betaler. Hvis kravet ikke betales frivillig, vil skatteoppkrever sette i verk tvangsinnfordring. Det medfører tilleggskostnader i henhold til rettsgebyrloven. Hvis du ikke er enig i fastsettelsen, må du søke om endring av utskrevet forskuddsskatt. Søknaden sendes til Skatt øst.

Målgruppe

Personer som skal betale forskuddsskatt av formue og inntekt, som det ikke foretas skattetrekk i.

Lover og retningslinjer

Skattebetalingsloven kap. 6 og 10.

Aktuell informasjon

Lag KID-nummer
Rettsgebyrloven
Skattebetalingsloven
Skatteetaten Ski