Forskuddsskatt

Forskuddsskatten er den del av skatten som selskapet skal betale før ligningen er foretatt. Forskuddsskatten skrives ut av ligningsmyndighetene med bakgrunn i ligningsopplysninger fra sist kjente skatteoppgjør. Skattekontoret sender ut en forskuddsskatteseddel i januar, året etter inntektsåret. Her står det hvor mye bedriften skal betale i forskuddsskatt. Forfall er 15. februar og 15. april.

Restskatt

Restskatt er differansen mellom utlignet skatt og utskrevet forskuddsskatt. Hvor mye bedriften eventuelt skal betale i restskatt fremkommer av skatteoppgjøret for det aktuelle inntektsåret. Kemnerkontoret sender ut skatteoppgjøret i løpet av sommeren eller høsten.

Du finner mer informasjon hos Skatteetaten.