De viktigste endringene som er foreslått er:
- Tilknytningsgebyr (engangsgebyr) vann og avløp foreslås å være likt for alle.

Årsgebyrene for vann- og avløpstjenestene beregnes i dag på grunnlag av målt vannforbruk eller stipulert forbruk for abonnenter uten vannmåler. Dette foreslås endret:

  • Alle abonnenter skal ha installert vannmåler
  • Årsgebyret skal være todelt, der den faste delen i prinsippet skal gjenspeile nåverdien til de kommunale VA-anleggende, mens den variable delen er knyttet mot målt vannforbruk.

Oppegård kommune får tre separate avgiftsområder for årsgebyr

Her kan du se høringsdokumentene

Høringsfristen er 21. oktober 2016