Forslaget sendes med dette ut på høring, med 6 ukers høringsfrist.

Forslaget innebærer at det fra 1. juli 2019 blir forbudt å tømme septik fra skip, småbåter og fritidsbåter utenfor en 300 meters sone fra land og fram til Oppegårds kommunegrense i sjøen.

Forbudet mot å tømme septik nærmere enn 300 meter fra land dekkes allerede av annen forskrift.

Vi henviser båteiere til å benytte tømmestasjoner i Nesodden og Oslo kommuner. Ås kommune har under planlegging en ny tømmestasjon innerst i Bunnefjorden.

Vedtaket i Formannskapet 20. mars 2019:

Forslag til ny forskrift om forbud mot utslipp av septik i sjøområdet fra skip, småbåter og fritidsbåteriOppegård kommune, legges ut på høring i 6 uker.

Rådmannen bes vurdere mulighet for å anlegge tømmestasjon i nærheten av båthavna i Oppegård, evt. i samarbeid med båteierforeningen.

Her kan se saken som ble behandlet i Formannskapet (Sak 17/2019):

Saksdokumenter     
Forslag til forskrift   

Mer informasjon

Har du spørsmål, kontakt rådgiver Randi Aamodt, tlf. 66 81 51 28/ 413 37 230 eller på e-post: Randi Aamodt.

Merknader

Du kan sende høringsuttalelse til Oppegård kommune, Postboks 510, 1411 Kolbotn eller på e-post til Oppegård kommune, merket sak 15/2019.

Høringsfrist: 3. mai 2019