Byggesakskontoret beklager de ulempene dette medfører og jobber for å redusere saksbehandlingstiden.                                                          

Grunnen til forsinkelsene  
Oppegård kommune innførte fullelektronisk saksbehandling 1. februar. Dette krever ekstra innsats en periode, men vil på sikt gi en enklere hverdag både for innbyggere og byggesakskontoret.  Saksbehandlerne må føre pågående saker fra gammelt til nytt system manuelt, og må derfor jobbe i to forskjellige systemer.  Byggesakskontoret mangler for tiden saksbehandlere, men får inn forsterkninger i løpet av høsten. Vi får også flere saker, sammenlignet med tidligere år. I tillegg får vi mange spørsmål om regelendringer som trer i kraft fra 1. juli 2015. 

Nyttig informasjon på nettet
Byggesakskontoret jobber hardt for å komme ajour med restansene, så vi igjen kan behandle søknader og henvendelser innenfor fristene. Vi jobber også med å lage bedre veiledere for de vanligste spørsmålene. På nettstedene våre finner du mye nyttig informasjon, som gjør at du kanskje ikke behøver å ringe oss. Se www.follocom.kom for informasjon om bygging, www.follokart.no for informasjon om eiendom og reguleringsformål og www.dibk.no for informasjon om lover og regler.

Ingen oppmåling i sommer  
Mange er bortreist om sommeren og har derfor ikke mulighet til å ivareta sine interesser. Som tidligere år avholder derfor ikke geodata oppmålingsforretning i perioden 29.06 – 14.08.