Formannskapet har møter ca. to ganger i måneden. Møtene er åpne for publikum. Det er ikke mulig å stille spørsmål til Formannskapet, slik som til Kommunestyret.

Utvalgssekretær

Kristin Holler, tlf. 66 81 89 61