Kommunene har drøftet en rekke temaer og kommet fram til foreløpige konklusjoner. Ski skal være kommunesenter og administrativ ledelse skal ligge i Ski. Kolbotn og Ski skal utvikles som tvillingbyer. Dette innebærer at de er prioriterte områder for økt by- og næringsutvikling. Byene skal komplementere hverandre og sammen utgjøre en god helhet. Den nye kommunen skal være i front når det gjelder bruk av teknologi og nye løsninger. Kommunen skal samle tjenester for å sikre sterke fagmiljøer, kunnskapsutvikling, innovasjon og god kvalitet på tjenestene.

Deltakere

Fra Oppegård kommune deltar ordfører Thomas Sjøvold, varaordfører Siv Kaspersen og gruppeleder for største opposisjonsparti Merete Bellingmo. Fra Ski kommune deltar ordfører Tuva Moflag, varaordfører Camilla Hille og gruppeleder for største opposisjonsparti, Anne Kristine Linnestad. Rådmennene fra begge kommuner er til stede.

Fortetter i morgen

Onsdag 14. september skal representantene diskutere kommunenavn og antall medlemmer i kommunestyret. Forhandlingene starter kl. 8.00.

Vedtak i kommunestyrene

I juni 2016 vedtok kommunestyrene i Oppegård og Ski at de ønsket å være med og etablere en større kommune i Follo, og at avtalen «Felles plattform for ny kommune i Follo» skulle legges til grunn for arbeidet. Fordi dette var en avtale mellom Enebakk, Frogn, Oppegård, Ski og Ås, er det behov for en ny avtale. Den nye avtalen skal danne grunnlaget for vedtak i kommunestyrene om å etablere en ny kommune med Oppegård og Ski.

Følg forhandlingene

Forhandlingene foregår 13.–14. september på Radisson Blu Airport Hotel Oslo, og er åpne for publikum. Du kan holde deg oppdatert om forhandlingene her på nettsiden.