Fram til 6. september kan du levere forhåndsstemme hvor du vil i Norge. Det er bare på valgdagene 8. og 9. september at du må stemme i et valglokale i Nordre Follo. 

Du skal få tilsendt valgkort innen 10. august. Det er ikke krav om å ha med valgkort, bare gyldig identifikasjon.  

På rådhusene

Du kan stemme i rådhusenes ordinære åpningstid:
Ski rådhus (Idrettsveien 8) kl. 08.00–15.00
Oppegård rådhus (Kolbotnveien 30) kl. 08.00–15.30
Rådhusene har langåpent fra 2.– 5. september til kl. 19.00.
Rådhusene har åpent lørdag 31. august kl. 10.00–14.00.
Biblioteket i Ski har forhåndsstemming 27.–29. august kl. 12.00–21.00.

På institusjonene

Du kan forhåndsstemme på institusjon i Oppegård:

19. august kl. 12.00–15.00       Høyås bo- og rehabiliteringssenter
20. august kl. 13.00–15.00       Bjørkås sykehjem
28. august kl. 11.00–14.00       Greverud sykehjem
29. august kl. 13.00–15.00       Toppenhaug seniorsenter

Du kan forhåndsstemme på institusjon i Ski:

15. august kl. 13.00–14.00       Kråkstadtunet omsorgsboliger
16. august kl. 12.00–13.00       Finstadtunet
22. august kl. 12.00–13.00       Langhus bo- og servicesenter
23. august kl. 13.00–14.00       Solborg bo- og aktiviseringssenter

Forhåndsstemming hjemme

Hvis du ikke kan komme til et valglokale på grunn av sykdom eller uførhet, kan du ta kontakt med kommunen for å avtale tid om at vi kommer hjem til deg.
Du må kontakte oss innen 4. september 2019. Du kan kontakte Ski kommune på telefon 64 87 87 00 eller Oppegård kommune på telefon 66 81 90 90.

Du kan også sende brev til Valgstyret og be om hjemmestemming. Send brevet til Valgstyret i Nordre Follo kommune, Postboks 510, 1411 Kolbotn, eller postmottak@nordrefollo.kommune.no. Søknaden må inneholde navn, adresse og telefonnummer.