Ordfører Thomas Sjøvold innledet med å fortelle at forholdet mellom Ski og Oppegård er svært godt, både på politisk- og på administrativt nivå.

Samler alle gode krefter

- Jeg er veldig positiv og sikker på at vi vil lykkes i forhandlingene som starter i morgen, sier Sjøvold. Vi har bestemt oss for å samarbeide om en ny kommune og nå må vi samle alle gode krefter for å sørge for at dette blir en suksess. Ordfører Tuva Moflag opplever stor optimisme i Ski. Hun sier at de ansatte tripper for å komme i gang, nå som beslutningen er tatt. Moflag poengterer at det er noen formaliteter som må på plass først.

Fram kommune?
Ordfører Tuva Moflag forteller at det har vært en kreativ diskusjon om det nye kommunenavnet. 

- Vi har tenkt på geografi, identitet, noe som forener oss og hva vi har av historiske verdier. Og det er en grunn til at vi er her ved Roald Amundsens hjem. Stedet representerer noe av det som har vært viktig i historien, og som har satt spor etter seg, forteller hun.

De to ordførerne foreslår at den nye kommunen skal hete Fram kommune.

- Skipet til Roald Amundsen het Fram. Det var en robust skute som tålte mye. I tillegg tenker begge kommunene fremover, sier Thomas Sjøvold. Han presiserer at navnet Fram er et forslag, og at det foreløpig ikke er drøftet med andre.

Har du innspill?
Thomas Sjøvold oppfordrer innbyggerne til å komme med innspill raskt, for på tirsdag starter forhandlingene om en felles plattform for den nye kommunen. Den forrige avtalen inkluderte også Enebakk, Frogn og Ås og det er derfor bohov for en ny avtale. Avtalen skal danne grunnlaget for vedtak i kommunestyrene om å etablere en ny kommune med Oppegård og Ski.

Send dine synspunkter til informasjon@oppegard.kommune.no