«Samarbeidet mellom hjemmet og barnehagen skal alltid ha barnets beste som mål. Foreldrene og barnehagens personale har et felles ansvar for barnets trivsel og utvikling». Rammeplan s.29.
 
Vi legger stor vekt på at personalet, så langt det er mulig, skal imøtekomme foreldrenes ønsker og behov og forsøke å finne gode løsninger innenfor de rammene vi har til disposisjon.
 
Er det spørsmål eller ting dere ønsker å drøfte med oss er vi alltid åpne for å gjøre en avtale.  
 
Den viktigste foreldrekontakten vil alltid være den daglige kontakt ved levering og henting.  Målet er at dere alltid skal kunne få informasjon om deres barn når dere ønsker det, men det er ikke alltid vår tid strekker til.  Vårt hovedfokus vil alltid være barna, og er vi alene som voksne på avdelingen eller vi er midt i en aktivitet med barn, når dere leverer eller henter, er det ikke mye tid vi har til dere som foreldre.
 
I vår barnehage skjer foreldrekontakten gjennom
 • Daglig kontakt i hente-/bringe situasjoner
 • Dagstavle
 • Foreldresamtale ved oppstart i barnehagen og ved bytte av avdeling
 • Foreldresamtaler, 1 – 2 i løpet av året, vi innkaller, men dere kan også komme med ønske
 • Høstpiknik
 • Foreldremøte
 • Foreldrekaffe
 • Adventfrokost
 • Luciafeiring
 • Påskefrokost
 • Sommerpiknik
 • Foreldremøte på våren for høstens nye foreldre
 • Periodeplaner fra avdelingene om lag hver fjerde uke
 • Mail, med informasjon fra styrer
 • Oppslagstavlene i garderobene
 • Møter med foreldrenes arbeidsutvalg  (FAU)
 • Møter i barnehagens samarbeidsutvalg (SU)
 
Husk å sjekke posthyllene, på barnas plasser i garderoben.