Vi har en rekke engasjerte foreldre, som gjerne bidrar på ulike måter. Det kan være i styret, FAU eller når det ellers faller seg naturlig. Som forelder har du også en unik mulighet til å påvirke innhold og tilbud i barnehagen vår, da vi hele tiden ønsker en tett dialog med foreldrene.