For å gi foreldrene mulighet til å engasjere seg i barnehagens innhold og verdier, har barnehagen ansvar for å gi foreldrene nødvendig informasjon. Foreldrene har også ansvar for å gi personalet relevant informasjon og jevnlige tilbakemeldinger.

Informasjon

Er det spesielle hendelser eller har det oppstått forandringer i hjemmet, er det fint om vi kan få beskjed slik at vi kan tilrettelegge hverdagen for barnet så godt som mulig. Hvis andre enn foresatte som skal hente barnet er det viktig at personalet får beskjed om det. Vi kan ikke sende barnet avsted med andre uten godkjenning fra foresatte. Du kan også gi en generell tillatelse på vårt skjema ”Informasjon om barnet”. Husk å oppgi informasjon om telefonnummer vi kan nå dere eller eventuelt andre på. I alle garderober er det en informasjonstavle hvor det skrives viktige beskjeder og gis informasjon. Vi oppfordrer alle foresatte til å ta en titt før man går hjem. Barnehagen sender også ut viktig informasjon på e-post til de foresatte som er tilgjengelig på e-post og som ønsker dette. For de som ikke har tilgang til e-post gis informasjon i papirversjon.

Arrangementer

I løpet av barnehageåret har barnehagen flere arrangementer for store og små. Det er viktig for ditt barn at dere kan dele disse opplevelsene sammen.

Foresatte inviteres til:

  • Foreldrekaffe
  • Dugnad
  • Sommerfest
  • Lucia
  • Juletrefest i regi av FAU
  • Foreldresamtaler

Foreldre får tilbud om én til to foreldresamtaler i året samt en samtale når barnet starter i barnehagen. I oppstartsamtalen er det viktig at kontaktpersonen i barnehagen får utfyllende informasjon om barnet. Det kan være alt fra kosedyr, smokk og andre vaner som ditt barn har, eventuelle allergier eller mat-intoleranse. Vi har egne skjema om dette som skal fylles ut og arkiveres i barnehagen.

Foreldremøter/ foreldreråd

I Slåbråten barnehage har vi et foreldremøte på høsten der det gis informasjon om barnehagens innhold og praktisk organisering. Vi legger vekt på foreldremedvirkning og oppfordrer til aktiv medvirkning fra dere. Alle foreldrene i Slåbråten barnehage utgjør barnehagens foreldreråd.

Samarbeidsutvalget (SU)

Foreldrerådet velger to representanter til samarbeidsutvalget. I tillegg velger personalet to representanter. SU skal være bindeledd mellom foreldrerådet og barnehagen. Utvalget skal blant annet godkjenne årsplan og behandle saker med betydning for barnehagens indre liv. Foreldrerådet velger to representanter fra hver avdeling. Disse fungerer som et styre for foreldrerådet.