Den viktigste samarbeidsformen er den daglige kontakten med foreldre/ foresatte når de følger og henter barna i barnehagen. Vi vil gjerne få vite om forandringer hjemme som kan ha betydning for hvordan vi følger opp barnet. På samme måte gir vi beskjed hvis det har skjedd ting i barnehagen som kan påvirke barnet.

Henting

Husk å gi beskjed til barnehagen hvis andre skal hente barnet. Hvis du vil slippe å gi beskjed hver gang, kan du gi en generell tillatelse til at andre henter. Det gjør du ved å fylle ut skjemaet ”Informasjon om barnet”. Oppgi telefonnummer til de som skal hente. Vi har ikke lov til å sende barnet med andre uten godkjenning fra foreldrene. Når du henter barnet skal du alltid gi beskjed til den voksne som er på avdelingen.

Informasjonstavler

I alle garderobene er det whiteboardtavle, hvor vi skriver viktige beskjeder. Her er det også en informasjonstavle med månedsplaner og annen informasjon. Vi oppfordrer foreldre/ foresatte til å se på tavlene når de henter eller følger barnet i barnehagen.

Arrangementer

I løpet av året har barnehagen flere arrangementer, der det er viktig at foreldre/ foresatte deltar. Målet med arrangementene er at barna får dele noe av det som skjer i barnehagen. Foreldrene/ foresatte inviteres til:
  • Lysfesten og markeringen av Divali
  • Gul frokost 
  • Dugnad en ettermiddag i mai
  • Sommerfest og markeringen av overgangen fra bhg til skole for skolestarterne
  • Internasjonal kafé i forbindelse med FN-dagen
  • Markering av Luciadagen

Foreldresamtaler

I løpet av tilvenningsdagene setter vi av tid til en uformell første samtale. Da kan barnehagen og foreldre/ foresatte utveksle nyttig informasjon. Vi ønsker foreldre/ foresatte som viser initiativ og engasjement i barnehagens arbeid og inviterer til minst en foreldresamtale per barn i løpet av året. Den pedagogiske lederen på hver avdeling er ansvarlig for dette. I løpet av samtalen snakker vi om hvordan barnet har det i barnehagen, hvordan atferden her samsvarer med atferden hjemme, barnets utvikling og hvordan foreldre/ foresatte ønsker at vi skal arbeide med deres barn.