Foreldrerådsmøte

Til alle foreldre med barn på Østli skole Førstkommende Onsdag - den 29. august klokken 19:00 – holdes foreldrerådsmøte Dette er årsmøtet for foreldre på skolen, hvor alle kan uttale seg om forholdet skole-hjem, og gi uttrykk for hvilke områder man ønsker belyst i året som kommer.

Aktivitetsstart: 29/08/2012 kl. 19:00
Aktivitetsslutt: 29/08/2012 kl. 21:00
Sted: Personalrommet på Østli Skole
Om arrangementet:
Overordnet agenda
·         Foreldrerådets Arbeids Utvalg (FAU) vil gjennomgå det som er gjort siste år
·         FAU vil gjennomgå økonomi fra siste år
·         Vedtekter som vedtatt i fjor vil bli delt ut, og eventuelle innspill kan tas imot på møtet, alternativt i løpet av arbeidsåret som kommer.
·         Saker som foreldrerådsmøtet ønsker at FAU skal jobbe med i året som kommer.
·         Her er din mulighet til å påvirke agendaen for kommende år, ta opp de sakene som betyr noe for deg
·         Det vil bli valg til tre av de syv plassene i FAU:
·         Leder. (Sittende leder vil stille til valg for et nytt år)
·         Sekretær
·         OKFU -Leder (Dvs vår representant i Oppegård Kommunale Foreldre Utvalg)
·         Det vil bli valg på revisor
·         HeiI tillegg ønsker det sittende FAU å engasjere en hjemmesideansvarlig. Dette blir ikke en rolle som er del av FAU, og trenger ikke velges i       foreldrerådsmøte. Ønsker du å bidra her, ta gjerne kontakt!
 
Med vennlig hilsen FAU