Hvert år arrangeres et til to foreldremøter på hvert årstrinn.

Det første foreldremøtet avholdes i begynnelsen av skoleåret hvor du som foresatt får informasjon om diverse forhold ved skolen.  Høsten 2019 er foreldremøtene på følgende tidspunkt:

8. trinn - Onsdag 22.08.19 kl. 19.00

9. trinn -

10. trinn -

Det andre foreldremøtet er gjerne et temaforeldremøte og arrangeres i løpet av skoleåret. For skoleåret 2018/2019 er følgende foreldremøter satt opp:

8. trinn: Foreldremøte om å være tenåringsforeldre - 22.10.19 kl. 18.30

9. trinn: Foreldremøte om Grenser og valg - 19.03.19 kl. 17.30

10. trinn: Foreldremøte om videregående opplæring -

Foreldremøtet for nye 8. klassinger arrangeres hvert år på Ingieråsen skole i månedsskiftet februar/mars og for 2019 blir det 05.03.19 kl. 18.00 i skolens aula.

Det legges også ut foiler fra ulike foreldremøter under.

Foiler fra foredremøter skoleåret 2018/2019:

Foreldremøte for nye 8.klasssinger - 05.03.19

10. trinn høsten 2018

9. trinn høsten 2018

8. trinn høsten 2018