Foreldremøter i Bikuben

Aktivitetsstart: 05/09/2012 kl. 18:00
Aktivitetsslutt: 05/09/2012 kl. 20:00
Sted: Østli skole
Om arrangementet: