Folkehelseinstituttet sier at faren for å bli syk fra legionellabakterier er liten, men viser til at det er enkle tiltak som skal til for å forebygge legionella i hjemmet, inkl. hytte, campingvogn og båter. Er du på reise i utlandet, kan du også gjøre noen enkle forebyggende tiltak.

Hva er legionella?
Legionellabakterier finnes «over alt» i naturen (overflatevann og jordsmonn), men i så små mengder at de ikke utgjør fare for helsa. Det er når bakteriene får gode vekstvilkår og formerer seg til et stort antall, at smittefare oppstår. Bakteriene vokser bare på vandige og fuktige steder, og vokser best ved temperaturer mellom 20 og 50 °C.

Ved gode vekstbetingelser i tekniske installasjoner kan bakterier formere seg til et stort antall. Smittefare oppstår når legionellabakteriene løsner (fra biofilm/ slimdannelse) og blir ført med vannet, for til slutt å bli spredt ut i luften i finfordelte vannpartikler.

For å kunne smitte må infiserte vanndråper (aerosoler) med legionellabakterier pustes ned i lungene. Den smitter ikke fra menneske til menneske. Faren for å bli syk av legionellabakterier er liten. Mest utsatt er eldre, røykere og mennesker med nedsatt immunforsvar pga. annen sykdom.

Mest sannsynlige smittekilder i hjemmet:

  • Dusj (mest vanlig)
  • Boblebad (mest vanlig)
  • Hagevanningsutstyr
  • Høytrykksspyler
  • Innendørs fontene
  • Dusjflaske for planter o.l.
  • Luftfukter der vannet forstøves ved romtemperatur

Forebygg med enkle tiltak
Legionellabakterier dør ved høy vanntemperatur, når de utsettes for vann tilsatt desinfeksjonsmiddel og når de utsettes for tørke. Tiltak er: rengjøring, varmebehandling, desinfisering og uttørring av f.eks. varmtvannsbereder, dusj m/slange og dusjhode, sprayflaske, høytrykkspyler, boblebad og luftfukter.

Dusjer i båter, campingvogner og på hytter
Dette omfatter vannsystemer som forsyner dusjer fra tanker/ sisterner der vann lagres for senere bruk. Slike systemer står gjerne ubrukt i lengre perioder, som kan gi oppblomstring av legionellabakterier dersom forebyggende tiltak ikke er gjennomført.

Forebygg legionellasmitte på reise
Reisende i alle aldre kan bli smittet med legionellabakterier ved opphold på hoteller og andre overnattingssteder som har dårlig vedlikeholdte vannsystemer. Det er begrenset hva den enkelte reisende kan gjøre for å unngå å bli smittet. Ved å la varmt vann renne noen minutter før du dusjer, og deretter bruke lav styrke på vannet slik at dannelsen av aerosoler reduseres, kan antakelig redusere risikoen noe.

Personer som røyker, eldre og personer med nedsatt motstandskraft bør vurdere å unngå spa-anlegg på reiser.

For mer informasjon sjekk Folkehelseinstituttets temaside om legionella.

Av Malin Heiberg, rådgiver miljørettet helsevern