Brannvesenet kan gi dispensasjon fra bålforbudet hvis du søker om det. Les mer på nettsidene til Follo Brannvesen.

Her kan du les de lokale forskriftene om åpen brenning og brenning av avfall i småovner i Oppegård kommune.

Forskrift om brenning av avfall