Rammetillatelse for prosjektet Edvard Griegs vei omsorgsboliger er gitt og kontrakt med AF Gruppen for bygging av omsorgsboligene ble signert 7. september 2017.

Arbeidene som utføres på tomten er forberedelse for byggingen. Det vil si aktivitet i forbindelse med etablering av byggeplassgjerder, port, etablering av brakkerigg, graving for provisorisk vann- og avløp og liknende, som ikke krever igangsettingstillatelse.

Arbeidet kan føre til noe støy fra byggeplassen, blant annet transport av materiell. Vanlig drift på byggeplassen skjer mellom kl. 07.00 – 19.00 på hverdager.

Vi regner med at selve byggingen starter i første halvdel av oktober 2017. 

For mer informasjon, kontakt gjerne:

Aud Val, prosjektleder
E-post: Aud Val  

Kommunikasjonsrådgiver Silje Stavik
E-post: Silje Stavik