Rapporten er ett av flere grunnlagsdokumenter når kommunene skal gi sin innstilling til  kommunereformen i juni 2016.

Ordfører Thomas Sjøvold presenerte Follorapporten på Tårnåsen aktivitetsseneter fredag formiddag, hvor også ordførerne i Ås, Enebakk, Ski, Frogn og Nesodden var til stede.

Follorapporten legges frem av ordførere i Follo

- Etter min mening danner rapporten grunnlag for å gå videre til neste skritt i kommunereformprosessen i forhold til å se på muligheter til å etablere en ny kommune i Follo. Neste skritt vil være å forhandle om en intensjonsavtale, noe jeg vil be kommunestyret om forhandlingsfullmakt til i kommunestyremøte førstkommende mandag. Hvis kommunestyret er enig med meg i at vi ønsker å forhandle om intensjonsavtale, vil jeg henvende med til de fem andre Follo- kommunene som fortsatt er i prosess, i håp om at alle er interessert i å delta i forhandlinger, sier ordfører Thomas Sjøvold.

Medvirkning og innbyggerundersøkelse

- Før kommunestyret skal fatte vedtak i juni, er det også viktig å kartlegge innbyggernes meninger. Dette skal skje gjennom medvirkningsmøter og innbyggerundersøkelse. Mitt ønske er at når kommunestyret fatter vedtak i juni, så har vi Follorapportene, intensjonsavtale og innbyggernes meninger å forholde oss til. Det vil være et godt grunnlag for en veldig viktig avgjørelse, sier Sjøvold. 

- Oppegård kommune er ikke avhengig av kommunereform, men vi skylder innbyggerne å gjøre en grundig jobb når det gjelder å finne ut hva som tjener oss best i et langsiktig perspektiv. 

Se Follorapporten

Les mer om kommunereformen