Oppegård kommune leverer sine eldre arkiver til Folloarkivet.

Folloarkivet er et interkommunalt arkiv i Follo som drives under Oppegård bibliotek. Arkivets oppgaver er å bevare, tilgjengeliggjøre og formidle kommunenes arkiver etter at de er gått ut av bruk, det vil si 25–30 år gamle og ferdig ordnet og katalogisert. Foreløpig er det Oppegård og Frogn kommuner som deltar i samarbeidet.

Du kan se eldre kommunalt arkivmateriale i biblioteket i Kolben etter at det er bestilt og funnet frem. Katalogene publiseres i den landsomfattende søketjenesten Arkivportalen hvor du også kan bestille arkivstykkene.

Folloarkivet oppbevarer også ulike typer rettighetsdokumentasjon. Ta kontakt med Folloarkivet direkte for å få tilgang til arkivene.

Se Folloarkivets nettside for mer informasjon

Send forespørsel/søknad om innsyn til:

Oppegård kommune, Folloarkivet, Postboks 510, 1411 Kolbotn

Generelle spørsmål:

E-post: Folloarkivet

Husk: Ikke send personlige opplysninger på e-post.