Foto: Fra venstre, sykepleier ved døgnenheten Jøri Annethe Fredstad, ordfører i Frogn kommune Odd Haktor Slåke, kommunalsjef i Nesodden kommune Anita Nielsen, rådmann i Enebakk kommune Kjersti Øiseth, varaordfører i Ski kommune Camilla Edi Hille, ordfører i Oppegård kommune Thomas Sjøvold, ordfører i Ås kommune Ola Nordal, sykepleier ved legevakten Anita Berg-Olsen, daglig leder Tove Kreppen Jørgensen og styreleder Kjell G. Pettersen.

Styreleder i Follo lokalmedisinske senter, Kjell G. Pettersen kunne gratulere kommunene med at det lokalmedisinske senteret nå var på plass. Daglig leder Tove Kreppen Jørgensen fortalte om en hektisk innspurt for å få alt ferdig til åpningen 1. februar.

I forrige uke var senteret godt i gang og hadde seks – syv pasienter. Døgnenheten har inntil ti senger og vil øke til 14 senger i løpet av 2016.

Etter at styreleder Pettersen hadde innledet med å fortelle om utviklingen og arbeidet med å nå frem til kommunenes vedtak i 2014, gikk det slag i slag med gratulasjoner. Ski sykehus’ venner bidro i samarbeid med kunstneren Jan Baker med hele 14 bilder.

Ski sykehus' venner overrekker bilder av Jan Baker

Foto: Jan Baker, til venstre, har i samarbeid med Ski sykehus' venner v/ Ola Øygard sørget for utsmykning av lokalene.

Viseadministrerende direktør ved Ahus, Tone Ikdahl ønsket lykke til og ordfører Thomas Sjøvold overrakte et maleri på vegne av Follokommunene. Så ble det en godt samkjørt og uvanlig folksom snorklipping før kaker og diverse avsluttet markeringen.

Ordfører Thomas Sjøvold overrakte et maleri på vegne av Follokommunene

Foto: Ordfører Thomas Sjøvold overrakte et maleri på vegne av Follokommunene

Akutt døgnenhet

Senteret har en kommunal akutt døgnenhet, vanligvis forkortet «KAD». Det er pasienter med avklarte diagnoser, eksempler er pasienter med akutt forverring av kjent sykdom, kronikere, infeksjoner, dehydrering, smertebehandling eller pasienter med behov for å få justert sin medisinering.

Legevakt

Fra 1. mars vil Follo legevakts virksomhet overdras fra Ahus og blir en del av det nye interkommunale selskapet «Follo Lokalmedisinske senter IKS».

Fakta

  • Follo LMS er et interkommunalt selskap drevet av de seks Follokommunene Oppegård, Ski, Ås, Enebakk, Nesodden og Frogn
  • Liggetiden er beregnet til gjennomsnittlig tre døgn
  • Senteret har ca. 70 ansatte


Tekst og foto: Robert B. Fekjær