Landbrukskontoret har modernisert nettsidene slik at det skal bli lettere å finne frem.

Landbrukskontoret ligger i Ås og Ås kommune er vertskommune.

Landbrukskontorets oppgaver:

  • Forvaltning av lover, forskrifter og tilskuddsordninger innen jord- og skogbruk
  • Deltakelse i kommuneplanarbeid og i andre kommunale planer
  • Generell fagetat for landbruks- og naturforvaltning
  • Bidra til og være pådriver for landbruksbasert næringsutvikling
  • Deltakelse i prosjekter

Her ser du de nye nettsidene til Follo landbrukskontor