Fylkesmannen har fått i oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet å utrede en eventuell grensejustering mellom Ås og Ski kommuner. Dette vil kunne få betydning for nye Nordre Follo kommune når Oppegård og Ski kommune slår seg sammen fra 2020.

Les mer om dette på nettsidene til Nordre Follo kommune