Formannskapet behandlet onsdag 3. april sak om videre fremdrift i prosjektet med å bygge ny ungdomsskole og idrettshall på Sofiemyr. Vi er nå inne i siste del av forprosjektet der kommunen skal inngå avtale med en entreprenør og lage gode, kostnadseffektive og miljøriktige løsninger i samspill med dem. Det er viktig å få avklart miljø- og energiløsning og valg av materiale, og om det skal gjøres noen endringer i valgt design og skisser.

- Fantastisk skole!

Kommunen ønsker å bygge skolen etter strenge krav for miljøsertifisering. Dette vil føre til litt høyere kostnader til selve byggingen, men gi lavere driftskostnader og dermed være lønnsomt for kommunen. Formannskapet vedtok at skole og idrettshall skal bygges med mye bruk av treverk i fasadene og ellers i bygget. Det vil gjøre byggene robuste, signalisere bærekraft, ha klare miljøgevinster og harmonisere med områdene rundt.

Planene ble svært godt mottatt i Formannskapet. Prosjektkontoret fikk mye skryt fra politikerne for å ha utarbeidet gode planer for skole og idrettshall.

- Dette blir en fantastisk skole! Et utrolig bra tilbud for alle elevene som skal gå der og for alle innbyggere som kan bruke anleggene på kveldstid og i helger. Vi gleder oss! sier ordfører Thomas Sjøvold om planene.

Det er skissert to energisentraler på området. Én som skal betjene ungdomsskole, idrettshall og barneskole, og én som skal betjene kunstgressbaner og tennishall.

Vurderer høyere takhøyde

Idrettshallen er planlagt bygget med sju meters takhøyde, som er standard i en idrettshall. Det har imidlertid kommet ønske fra enkelte idretter som ønsker ni meters takhøyde, blant annet for å kunne gjennomføre konkurranser i rytmisk sportsgymnastikk og kamper på elitenivå i håndball og badminton. Formannskapet vedtok å utrede hvor mye det vil koste å øke takhøyden fra sju til ni meter.

Idretten har også bedt om at det bygges tilleggsarealer for at en hall kan brukes som såkalt basishall. Skolene har imidlertid behov for standard haller og formannskapet har valgt å prioritere skolens behov ved utforming av hallene. I formiddag vedtok formannskapet å utrede en mulighet for å legge inn enkelte faste turnelementer i en av hallene. Dette skal ikke gå på bekostning av rene hallflater. Det er ikke aktuelt å bygge en ekstra hall for å få en basishall fordi det er begrenset med areal på tomta og man ønsker å bevare uteområdene og skogen i sør.

Les mer om prosjektet