Oppmøtetidspunkt for barneskolene

Skole 1. trinn 2.–7. trinn
Greverud kl. 10.30 kl. 09.00
Kolbotn kl. 09.00 kl. 10.00
Tårnåsen kl. 10.00 kl. 09.00
Vassbonn kl. 10.00 kl. 09.00
Østli kl. 10.00 kl. 09.00
Sofiemyr kl. 10.00 kl. 09.00

 

Oppmøtetidspunkt for ungdomsskolene

Skole 8. trinn 9.–10. trinn
Flåtestad kl. 09.00 kl. 09.30
Hellerasten kl. 09.00 kl. 09.30
Ingieråsen kl. 09.00 kl. 09.30
Fløysbonn kl. 09.00 kl. 09.30

 

OKS (Oppegård kvalifiseringssenter)

Felles oppstart for norskkurs og grunnskole i Auditoriet i Fløisbonnveien 2–4 kl 9.00.
Deltakere i spesialundervisningen starter etter individuell avtale.