Rundt 320 elever hadde i dag sin første dag på ny skole i Solkollen, som er et friområde i Kolbotn sentrum. Til sammen fire paviljonger danner den midlertidige skolen, som skal stå i rundt to år.

Transport og skolevei

Det er etablert en kiss&ride-løsning for henting og levering av elever ved parkeringsplassen under brua i Kapellveien. Elever fra 1 – 3. trinn transporteres med buss, og settes av på holdeplass i Ingierveien. Det er etablert en følgeordning i samarbeid med FAU, hvor elevene på 1. – 3. trinn går samlet til skolen i Solkollen.

Offisiell åpning 29. april

Mandag 29. april blir det offisiell markering av at skolen er åpnet med ordfører Thomas Sjøvold, hvor media er invitert.

Nye Kolbotn skole

Kolbotn barneskole skal utvides fra to til fire klasser per trinn, med kapasitet for 784 elever. I dag har skolen ca. 380 elever, hvor 7. trinn har gjesteklasserom ved Ingieråsen skole. I tillegg planlegges det en ny fleridrettshall under nybygget til småskolen og SFO.

Eksisterende bygg skal rehabiliteres og det skal bygges to nye bygg. Både hovedbygget og gymbygget ved skolen har verneverdige fasader, som det må tas spesielle hensyn til. 

Les mer om prosjektet: Kolbotn skole