Trine Halvorsen og Kim Christian Syvaldsen Øren var de første som valgte å inngå borgerlig vielse i Oppegård kommune. Ingen av dem bor i kommunen, men valgte av forskjellige årsaker å gjøre det her. Brudeparet ønsket også å bli vigslet i Gamle Tårnhuset restaurant. Det er fullt mulig å bruke rådhuset også.

Å gifte seg borgelig
Fra årsskiftet 2018 er det ikke lenger mulig å gifte seg i tinghuset. Vigselsmyndigheten er overført fra tingrettene til kommunene.  Planlegger dere å gifte dere, så ta kontakt med hjemkommunen eller kommunen hvor dere vil at vigselen skal finne sted.

Mer om vigsler finner du på vår nettside.