Resultatet fra forhåndsstemming vil være klart rundt kl. 21. Resulatet fra stemmene fra alle valglokalene i kommunen vil bli meldt inn til valgdirektoratet fortløpende og publisert på deres nettsider. 

Se mer på valg.no: https://www.valg.no/