Dette er en samleside for arbeidet med mottak av flyktninger i Oppegård. Her kan du se hvem som gjør hva i kommunen og ved NAV Oppegård. Her er også informasjon om hva frivillige bidrar med i flyktningearbeidet.

Her finner du også informasjon om hvem du kan kontakte hvis du kan bidra med språktreningsplass eller praksisplass for flyktninger.

Oppegård kommune mottar både flyktninger fra statlige mottak, og kvoteflyktninger som kommer direkte fra utlandet til Oppegård. Det er IMDI som avgjør hvilke flyktninger som skal til Oppegård. Oppegård har ikke noe asylmottak, slik at kommunen ikke er involvert i den akutte fasen hvor flyktninger ankommer landet for å søke asyl.

Mer informasjon

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) 
Kommunenes sentralforbund (KS)