Hvem kan søke?

Boligene er kun for flyktninger kommunen mottar etter anmodning fra IMDI og som nyetablerer seg i kommunen.

Boligene

Oppegård kommune eier flere flyktningboliger. Husleien ligger på ordinær markedsleie.

Saksbehandling

Kommunen vurderer forlengelse av kontrakt løpende, etter en behovsvurdering.

Aktuell informasjon

Det finnes ikke søknadskjema for disse boligene. Søker må selv ta kontakt med sin veileder hos NAV hvis de må forlenge kontrakten. Etter tre år kan det søkes om forlengelse av kontrakten i inntil to år.

Husbanken - Å bo i Norge