Flyktningemottak 2008 - 2016

Oversikt over mottak av flyktninger i Oppegård:

 

Mottaksår     Ordinære flyktninger Familie-gjenforeninger Enslige mindreårige flyktninger Totalt mottak
2016 44 7 15 66
2015 42 15 1 58
2014 39 11 3 53
2013 30 1 2 33
2012 7 35 3 45
2011 34 4 9 47
2010 45 4   49
2009 29 15   44
2008 25 1   26