Flyktninger hovedside

Flyktningarbeid i Oppegård

Oppegård kommune mottar og bosetter hvert år flyktninger etter anmodning fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI).

Dette er en samleside for arbeidet med mottak av flyktninger i Oppegård. Her kan du se hvem som gjør hva i kommunen og ved NAV Oppegård. Her er også informasjon om hva frivillige bidrar med i flyktningearbeidet.

Her finner du også informasjon om hvem du kan kontakte hvis du kan bidra med språktreningsplass eller praksisplass for flyktninger.

Oppegård kommune mottar både flyktninger fra statlige mottak, og kvoteflyktninger som kommer direkte fra utlandet til Oppegård. Det er IMDI som avgjør hvilke flyktninger som skal til Oppegård. Oppegård har ikke noe asylmottak, slik at kommunen ikke er involvert i den akutte fasen hvor flyktninger ankommer landet for å søke asyl.

Budsjett og handlingsprogram 2017 - 2020

Kommunestyret har vedtatt å ta i mot inntil 55 flyktninger i 2017, hvorav tre enslige mindreårige flyktninger. Inntil 20 personer kan i tillegg mottas i familiegjenforeninger per år. Kostnadene forutsettes dekket av statlige tilskudd kommunen mottar ved bosetting av flyktninger.

Mer informasjon

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) 
Kommunenes sentralforbund (KS)

 

Kontaktinformasjon

Flyktningerådgiver Oppegård kommune
Kjersti Emilie Hoff
Tlf. 984 00 984
E-post: Kjersti Emilie Hoff

NAV Oppegård
Avdelingsleder Marked og kvalifisering
Marianne Bockelie
Tlf. 452 11 142/ 67 25 74 32
E-post: Marianne Bockelie  

 

Aktuelt
IMDI har laget en egen nettside om hvordan du kan hjelpe flyktninger:
Hjelpeflyktninger.no