Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten bidrar til et helhetlig helsefremmende og forebyggende arbeid blant barn og ungdom. Tjenesten er et lavterskeltilbud.

I henhold til forskrift om skolehelsetjenesten, vil vi bidra til å:

  • Fremme fysisk og psykisk helse
  • Fremme gode sosiale og miljømessige forhold
  • Forebygge sykdom og skade

Tlf. 66 81 41 09 / 66 81 41 00

Helsesøster: onsdag torsdag og fredag
Fysioterapeut: tirsdag kl. 13.00 - 15.00
Psykolog: mandag

  • Helsesøster Bjørg Grutle Stavland
    Tlf: 66 81 41 09 / 92 67 92 25,  e-post
  • Psykolog Nina E. Stenvik Granly, tlf: 66 81 41 09, e-post

 

Lenke til felles informasjon fra Oppegård kommune