Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten bidrar til et helhetlig helsefremmende og forebyggende arbeid blant barn og ungdom. Tjenesten er et lavterskeltilbud.

I henhold til forskrift om skolehelsetjenesten, vil vi bidra til å:

  • Fremme fysisk og psykisk helse
  • Fremme gode sosiale og miljømessige forhold
  • Forebygge sykdom og skade

 

Funksjon Navn Tilstede på skolen Telefon
Helsesøster Bjørg Grutle Stavland Tirsdag og torsdag 66 81 41 09 / 926 79 225
Fysioterapeut   Tirsdag kl. 13.00–15.00 66 81 41 09
Psykolog Nina Stenvik Granly Onsdag

66 81 41 09

Skolelege   Etter avtale  

 

Her finner du mer informasjon om skolehelsetjenesten i Oppegård kommune.