FAU

Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) er foreldrestemmen overfor skolen. FAU skal blant annet sikre reell medvirkning fra foreldre og ha medansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt og godt. FAU skal representere alle foreldre ved skolen og bidra til at samarbeidet mellom hjem og skole er godt.

 

1. mars ble Sofiemyrtoppen skole delt i to. Fungerende arbeidsutvalg ved Fløysbonn skole er:

Stine Bye

Janne Aspelund

Linn Christin Eidsem

 

Fungerende kontaktperson for FAU er Stine Bye: stby@forlagssentralen.no

 

Her vil vi fortløpende legge ut referater:

Referat fra FAU-møte 9. mars 2017 

Referat fra FAU-møte 12. juni 2017