FAU

Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) er foreldrestemmen overfor skolen. FAU skal blant annet sikre reell medvirkning fra foreldre og ha medansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt og godt. FAU skal representere alle foreldre ved skolen og bidra til at samarbeidet mellom hjem og skole er godt.

 

Styre:

Leder: Linda Nilsen

Nestleder: Anette Andresen

Kasserer: Hilde Rosseland

SU-representanter: Leder og nestleder

OKFU: Idunn Langbakk

 

Her vil vi fortløpende legge ut referater:

Referat fra FAU-møte 9. mars 2017 

Referat fra FAU-møte 12. juni 2017

Referat fra FAU-stormøte 19. juni 2017

Referat fra FAU-møte 17. oktober 2017