Fravær og permisjon

Hovedprinsipp ved skolen er at fravær og permisjon unngås så langt det er mulig. Ved sykdom må det meldes ifra til skolen omgående. Husk å søke i god tid hvis permisjon utenom skolens ferie og fridager er helt nødvendig.

Melding om sykdom

Hvis eleven er syk skal foresatte sende melding/SMS innen kl. 8.30 til

  • mobilnr. 932 99 868

Melding skal være kort og inneholde navn på elev, klasse og forventet lengde på fravær.

Hvis det ikke er mulig å sende sms, kan foresatte ringe og legge igjen talemelding på samme nummer.

 

Søknad om fri/permisjon

Hvis det er helt nødvendig å søke om fri/permisjon, skal eget søknadsskjema benyttes. Send, eller lever, søknaden direkte til skolen. 

Skjema

Felles informasjon fra kommunen

 

Fratrekk av fravær, regler og søknad

På slutten av hvert skoleår, kan foresatte til elever på ungdomstrinnet søke om fratrekk av fravær for inneværende skoleår.

Her kan du lese mer.

Søknadsfristen varierer fra år til år, vi legger ut dato på våren.