NY TID FOR 8. TRINNS FORELDREMØTE, velkommen til foreldremøter for 8. og 9. trinn

Møtene avholdes på skolens musikkrom i 2. etg

8. trinn: Tirsdag 5. september kl. 19.00-21.00

9. trinn: Tirsdag 5. september kl. 18.00-21.00

Invitasjon 8. og 9. trinn

10. trinn: Onsdag 30. august kl. 18.00 -21.00

Invitasjon 10. trinn